Statistics for engineers
Stephens, Larry J.


Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskoga i specijalnoga knjižničarstva
Majstorović, Zagorka


Schaum's outline of advanced calculus
Wrede, Robert C.


Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima
Ruxton, Graeme D.


Nomenclature of organic chemistry