Your search returned 489 results. Subscribe to this search

|
Studij degradacije dezoksiribonukleinske kiseline kod bakterija zračenih X-zrakama : by Trgovčević, Željko Publication: Zagreb : Željko Trgovčević, 1965 . 50 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Polarografsko ponašanje indija u vodenim otopinama acetilacetona : by Ćosović, Božena Publication: Zagreb : Božena Ćosović, 1965 . 62 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Biciklobutonium ion : reakcija (1-metilciklopropil)-karbinil i 1-metilciklobutil metansulfonata s natrium borhidridom pod solvolitskim uvjetima : by Majerski, Zdenko Publication: Zagreb : Zdenko Majerski, 1965 . 116 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studija nastajanja treće faze pri ekstrakciji u sistemu željezni (III) klorid - klorovodična kiselina - voda - izopropilni eter : by Maljković, Darko Publication: Zagreb : Darko Maljković, 1965 . 139 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Učinak ubrizgavanja neimuniziranih i imuniziranih splenocita roditeljskog soja u hibrida F1 : by Milas, Luka Publication: Zagreb : Luka Milas, 1965 . 56 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Poluvodički detektori za nabijene čestice : by Rendić, Dubravko Publication: Zagreb : Dubravko Rendić, . 132 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Imunološki odnosi parabiotski spojenih ozračenih miševa roditeljskog soja i hibrida F1 : by Jurin, Miroslav Publication: Zagreb : Miroslav Jurin, 1965 . 57 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Preparativna kontinuirana elektroforetska separacija radio-nuklida i komponenata ciklotronskih meta u oksalatnom mediju : by Jovanović, Veljko Publication: Zagreb : Veljko Jovanović, 1965 . 88 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj zračenja na fizička svojstva elektroničkih komponenata : by Šoštarec, Ivan Publication: Zagreb : Ivan Šoštarec, 1965 . 120 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Procesi u halogenim GM-brojačima s paralelnim elektrodama : by Henč-Bartolić, Višnja Publication: Zagreb : Višnja Henč-Bartolić, 1965 . 66 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Brzi koincidentni sklopovi : by Vojnović, Božidar Publication: Zagreb : Božidar Vojnović, 1965 . 45 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Elastično raspršenje neutrona na izotopima vodika : by Basar, Ivan Publication: Zagreb : Ivan Basar, 1965 . 84 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Stereospecifične sinteze dugolančanih polialkohola i aminoalkohola : by Zambeli, Nevenka Publication: Zagreb : Nevenka Zambeli, 1965 . 70 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sumporni izotopni efekt u reakciji 2-feniletildimetilsulfonium-bromida s lužinom u vodenoj otopini : by Stefanović, Dušan Publication: Zagreb : Dušan Stefanović, 1965 . 61 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Primjena obilježenih spojeva u studiju metabolizma ribonukleinske kiseline nakon X-zračenja : by Pečevsky, Ira Publication: Zagreb : Ira Pečevsky, 1965 . 53 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij restaurativnog djelovanja prekurzora deoksiribonukleisnke kiseline na zračene animalne stanice u kulturi : by Ferle-Vidović, Ana Publication: Zagreb : Ana Ferle-Vidović, 1965 . 43 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Fazne transformacije u procesu grafitizacije petrolkoksa : by Pandić, Božidar Publication: Zagreb : Božidar Pandić, 1964 . 81 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Efikasnost L- i D-serina kao metil donatora u duhanu : by Tkalac, Slavko Publication: Zagreb : Slavko Tkalac, 1964 . 49 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Odnos signal-šum u sistemu s linearnom branom : by Karlovac, Neven Publication: Zagreb : Neven Karlovac, 1967 . 61 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
(n,d) reakcije na jezgrama kalcija, kalija i klora : by Miljanić, Đuro Publication: Zagreb : Đuro Miljanić, 1967 . 73 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.