Your search returned 496 results. Subscribe to this search

|
Istraživanje površine nerđajućih čelika elektrokemijskom metodom : by Barešić, Hari Publication: Zagreb : Hari Barešić, 1990 . 130 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Postiradijacijska inaktivacija bakteriofaga lambda u radiosenzitivnim mutantima bakterije Escherichia coli : by Doko-Jelinić, Jagoda Publication: Zagreb : Jagoda Doko-Jelinić, 1988 . 88 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Humusne tvari - izolacija, karakterizacija i interakcija s nekim radionuklidima : by Senković, Ljiljana Publication: Zagreb : Ljiljana Senković, 1990 . 72 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Autonomne stanice za mjerenje ozona i meteoroloških parametara na osamljenim lokacijama : by Tiljak, Damir Publication: Zagreb : Damir Tiljak, 1992 . 125 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ovisnost specifične površine o granulometrijskom i mineraloškom sastavu sedimenata i suspendiranog materijala : by Vdović, Neda Publication: Zagreb : Neda Vdović, 1990 . 73 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Stohastičke metode mjerenja parametara visokonaponskih nanosekundnih impulsnih generatora : by Tomić, Davor Publication: Zagreb : Davor Tomić, 1991 . 88 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Greenove funkcije za mikrotrakaste strukture i primjena u analizi mikrotrakastih antena : by Šipuš, Zvonimir Publication: Zagreb : Zvonimir Šipuš, 1991 . 123 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Djelovanje deoksiribonukleozida na preživljenje l-stanica u kulturi oštećenih ultravioletnim zračenjem : by Petranović, Drago Publication: Zagreb : Drago Petranović, 1969 . 57 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Efekt frakcioniranja doze ultravioleta na S O S odgovor : by Džidić, Senka Publication: Zagreb : Senka Džidić, 1985 . 73 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ispisivanje sadržaja magnetostrikcijske memorije u digitalnom i analognom obliku : by Bonačić, Vladimir Publication: Zagreb : Vladimir Bonačić, 1964 . 70 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Dvostruka unutarnja konverzija u 137Ba : by Jurčević, Marijan Publication: Zagreb : Marijan Jurčević, 1969 . 77 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Proučavanje spornih gibanja u polimerima metodom dvostruke modulacije u ESR : by Valić, Srećko Publication: Zagreb : Srećko Valić, 1989 . 75 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Strukturna istraživanja makrocikličkih receptora s fenantridinskim podjednicama : by Kiralj, Rudolf Publication: Zagreb : Rudolf Kiralj, 1994 . 137 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Potrošnja kisika u izoliranom škržnom epitelu bočatog raka Carcinus mediterraneus Csrn : by Pavičić, Dijana Publication: Zagreb : Dijana Pavičić, 1995 . 78 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Mehanizam i kinetika otapanja amorfnih alumosilikata u lužnatim otopinama : by Antonić, Tatjana Publication: Zagreb : Tatjana Antonić, 1994 . 107 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Vibracije sferične jezgre : by Pađen, Radovan Publication: Zagreb : Radovan Pađen, 1964 . 98 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Protonska i fluorova magnetska rezonancija u kristalima nekih hidrata : by Veksli, Zorica Publication: Zagreb : Zorica Veksli, 1963 . 51 str. : 24 cm. Availability: No items available:
Studij (n,d) i (n,t) reakcije na B10 : by Valković, Vladivoj Publication: Zagreb : Vladivoj Valković, 1963 . 97 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Precipitacija i hidroliza spojeva urana (VI) u vodenim otopinama : by Tomažič, Branko Publication: Zagreb : Branko Tomažič, 1963 . 73 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sekundarni izotopni efekt kod solvolize norbornil derivata : by Humski, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Humski, 1963 . 69 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.