Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Biomarkerka barvila fitoplanktona kot pokazatelji trofičnega stanja obalnega mora : by Putrle Flander, Vesna Publication: Ljubljana : Putrle Flander, Vesna , 2003 . 158 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Log in to add tags. Add to cart
Uloga planktonskih zajednica u nastajanju polisaharidnih i proteinskih čestica u pelagijalu Sjevernog Jadrana : by Radić, Tomislav Publication: Zagreb : Radić, Tomislav , 2005 . 120 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Ekologija planktonskih stadija brgljuna, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) u srednjem Jadranu : by Regner, Slobodan Publication: Beograd : Regner, Slobodan , 1979 . 160 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Ekološka istraživanja rakovice (Maja squinado Herbet) : by Stevčić, Zdravko Publication: Zagreb : Stevčić, Zdravko , 1965 . 150 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Geni za proteine s Iroquois homeodomenom kod spužve Suberites domuncula (Olivi) / by Štifanić, Mauro Publication: Zagreb : Štifanić, Mauro , 2005 . 96 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Raziskovanje bioloških in eko-fizioloških školjk Mytilus galloprovincialis Lamarck gojenih v čistem in onesnaženem okolju : by Tušnik, Peter Publication: Ljubljana : Tušnik, Peter , 1985 . 95 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Rasprostranjenost i sastav prirodnih populacija školjkaša (Mollusca, Bivalvia) u Malostanskom zaljevu by Peharda-Uljević, Melita Publication: Zagreb : Peharda-Uljević, Melita 2003 . 112 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Objektivna analiza vodenih masa u Jadranu : by Vilibić, Ivica Publication: Zagreb : Vilibić, Ivica , 2002 . 148 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Elektrokemijski studij uran(VI)perokso kompleksa : by Žutić, Vera Publication: Zagreb : Žutić, Vera , 1970 . 150 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Primarna proizvodnja organske tvari kao indikator eutrofikacije u sjevernom Jadranu : by Smodlaka, Nenad Publication: Rovinj : Nenad Smodlaka, 1985 . 262 str. : 30 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Međudjelovanja kolatnog aniona s površinski aktivnim tvarima, kelirajućim ligandom i metalnim ionima : by Mihelj, Tea Publication: Zagreb : Mihelj, Tea 2015 . XXII, 276 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Učinkovitost popravka DNA u prirodnim populacijama dagnje Mytilus galloprovincialis : by Smodlaka, Mirta Publication: Zagreb : Smodlaka, Mirta ; 2015 . XI, 101 str. : 30 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-552/D1/R] (1),
Detaljna analiza bakterijske raznolikosti Jadranskog mora : by Korlević, Marino Publication: Zagreb : Korlević, Marino , 2015 . XXIX, 106 str. : 30 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-553/D1/R] (1),
Karakterizacija gena iz porodice p53 u dagnji Mytilus galloprovincialis : by Baričević, Ana Publication: Zagreb : Baričević, Ana , 2015 . X, 108 str. : 30 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-554/D1/R] (1),
Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu : by Macan, Bojan Publication: Zagreb : Macan, Bojan , 2015 . XVI, 442 str. : 30 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Strukturno-ekološke karakteristike riječkog zaljeva : by Sekulić, Bogdan Publication: Zagreb : Sekulić, Bogdan ; 1979 . 239 str. : 29 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-556/R] (1),
Contribution of "vital taxonomy" methods to the Acsomycota taxonomy : by Kušan, Ivana Publication: Osijek : Kušan, Ivana , 2015 . VII, 93 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu : by Kovačić, Ines Publication: Zagreb : Ines Kovačić, 2015 . X, 88 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Posljedice anoksije na meiofaunu i nematofaunu sedimenata sjevernog Jadrana : by Travizi, Ana Publication: Zagreb : Ana Travizi, 1996 . 303 str. : 30 cm. Availability: No items available:

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.