Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Regulacija bakra u bočatog raka Carcinus aestuarii (Nardo) : by Devescovi, Massimo Publication: Zagreb : Devescovi, Massimo , 1996 . 125 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Log in to add tags. Add to cart
Genetska raznolikost virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji : by Durmiši, Emina Publication: Ljubljana : Durmiši, Emina , 2013 . 144 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Učestalost i uvjeti nastajanja cvjetanja mora, izrazite hipoksije i anoksije u sjevernom Jadranu : by Đakovac, Tamara Publication: Zagreb : Đakovac, Tamara , 2006 . 139 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Značaj, bioraznolikost i dinamika kokolitoforida u obalnom području istočnog dijela sjevernog Jadrana by Godrijan, Jelena Publication: Zagreb : Godrijan, Jelena , 2015 . 137 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Aktivnost enzima ugljikove anhidraze u hlapa Homarus Gammarus uvjetovane promjenom osmokoncentracije morske vode : by Pavičić-Hamer, Dijana Publication: Zagreb : Pavičić-Hamer, Dijana , 2003 . 110 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Procjena abundancije pelagične ribe na istočnoj obali Jadranskog mora s posebnim osvrtom na populaciju srdele (Sardina pilchardus Walb.) : by Algeria Hernandez, Pepa Veronika Publication: Zagreb : Algeria Hernandez, Pepa Veronika , 1981 . 154 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Utjecaj dugoračnih promjena oceanografskih svojstava na koncentraciju hranjivih soli u sjevernom Jadranu : by Ivančić, Ingrid Publication: Zagreb : Ivančić, Ingrid , 1995 . 138 str. + prilog : 30 cm. Availability: No items available:
Dinamika populacija makrofitobentosa na hridinastim dnima uz zapadnu obalu Istre : by Iveša, Ljiljana Publication: Zagreb : Iveša, Ljiljana , 2005 . VIII, 160 str., IX-LXXI tablice : 30 cm. Availability: No items available:
Prilog poznavanju ekologije male pelagijske ribe u srednjem Jadranu by Kačić, Ivan Publication: Zagreb : Kačić, Ivan , 1984 . 195 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Primjena daljinskih metoda u naftnogeološkim istraživanjima Istre i podmorja sjeveroistočnog Jadrana : by Košćec, Branimir Publication: Beograd : Košćec, Branimir , 1986 . 275 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Mikrofitoplankton u Sjevernom Jadranu tijekom cvjetanja mora : by Kraus, Romina Publication: Zagreb : Kraus, Romina , 2005 . 122 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Prehranjevalna vloga planktonskih rastlinojedov v razslojenem in vertikalno premešanem obalnem morju : by Lipej, Lovrenc Publication: Ljubljana : Lipej, Lovrenc , 1996 . X, 133 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Procesi kalcifikacije ljuštura ličinačkih, mladih i odraslih školjkaša kamenica (Ostrea edulis, Linnaeus) i dagnji (Mytilus galloprovincialis, Lamarck) : by Medaković, Davorin Publication: Zagreb : Medaković, Davorin , 1995 . 216 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Oštećenja dna i programirana stanična smrt u dagnje Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 : by Mičić, Milena Publication: Zagreb : Mičić, Milena , 1999 . 131 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Polimorfna rast ektoproktne vrste Schizoporella violacea Canu & Bassler 1930. : by Nikolić, Miroslav Publication: Ljubljana : Nikolić, Miroslav , 1959 . 84 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Ekologija Nauplija kopepoda u sjevernom Jadranu : by Njire, Jakica Publication: Zagreb : Njire, Jakica , 1999 . 188 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Biogeni difuzni slojevi u mezopelagijalu : by Ivan, Nožina Publication: Ljubljana : Nožina, Ivan , 1979 . 151 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Djelovanje bure na sjeverni Jadran - simulacije meteorološkim i oceanografskim modelima by Beg Paklar, Gordana Publication: Zagreb : Paklar Beg, Gordana , 2000 . 210 str. : 30 cm. Availability: No items available:
Kolebanja razine Jadranskog mora izazvana dugoperiodičkim poremećajima tlaka zraka i vjetra : by Pasarić, Miroslava Publication: Zagreb : Pasarić, Miroslava , 2000 . 111 str. : 39 cm. Availability: No items available:

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.