Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Struktura mozaičnih blokova polietilena : by Čačković, Hinko Publication: Zagreb : Hinko Čačković, 1969 . 72 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Nematično - smektična superstruktura u rastezanom linearnom polietilenu : by Loboda - Čačković, Jasna Publication: Zagreb : Jasna Loboda - Čačković, 1969 . 106 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Precipitacioni trodimenzionalni dijagram sistema UO2(NO3)2 - HNO3 - KOH (i drugi alkalni hidroksidi) : by Pavković, Nevenka Publication: Zagreb : Nevenka Pavković, 1965 . 235 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Metabolizam 65Zn u raka Xantho hydophillus HERBST : by Ozretić, Bartolo Publication: Zagreb : Bartolo Ozretić, 1971 . 124 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Metaboliti serotonina i kateholamina u urinu bolesnika liječenih zračenjem : by Peričić, Danka Publication: Zagreb : Danka Peričić, 1972 . 96 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Leukemije miševa kao modeli za pretklinička istraživanja : by Radačić, Marko Publication: Zagreb : Marko Radačić, 1976 . 227 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Strukturna istraživanja molekule hemoglobina u vodenim otopinama nuklearnom magnetskom rezonancijom : by Pifat, Greta Publication: Zagreb : Greta Pifat, 1971 . 83 str. : 24 cm. Availability: No items available:
Analitika i farmakokinetika teofilina : by Plavšić, Franjo Publication: Zagreb : Franjo Plavšić, 1981 . 97 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Istraživanje mikrostrukture spojeva tipa C_IA_IIIB2_VI i A2_IIIB3_VI : by Gržeta-Plenković, Biserka Publication: Zagreb : Biserka Gržeta-Plenković, 1980 . 170 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Poboljšanje stohastičke metode za optimizaciju sheme zamjene goriva reaktora s vodom pod tlakom : by Šmuc, Tomislav Publication: Zagreb : Tomislav Šmuc, 1994 . 98 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-341/D1] (1), Checked out (1),
Modeli analitičkih formfaktora i amplituda : by Blatnik, Stanko Publication: Zagreb : Stanko Blatnik, 1981 . 82 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Upravljanje i stabilizacija frekvencije magnetski vezanih multivibratora : by Smiljanić, Gabro Publication: Zagreb : Gabro Smiljanić, 1963 . 89 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Izolacija i karakterizacija dipeptidil-peptidaze III iz humanih eritrocita : by Abramić, Maja Publication: Zagreb : Maja Abramić, 1987 . 174 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Kooperacija staničnih frakcija i njihova ovisnost o timusu : by Poljak-Blaži, Marija Publication: Zagreb : Marija Poljak-Blaži, 1974 . 97 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studije u redu gama - pirona : by Blažević, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Blažević, 1964 . 119 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ekstrakcija anorganskih iona organskim otapalima (Prijelaz urana i toriuma u cikličke etere) : by Branica, Marko Publication: Zagreb : Marko Branica, 1963 . 137 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Generiranje niza impulsa u analogno-digitalnoj pretvorbi vremena : by Turko, Bojan Publication: Zagreb : Bojan Turko, 1966 . 62 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Unutarnji Comptonov efekt : by Ljubičić, Ante Publication: Zagreb : Ante Ljubičić, 1969 . 112 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
O nekim metodama pribliđnog opisa konačnih mnogočestičnih sistema : by Hendeković, Josip Publication: Zagreb : Josip Hendeković, 1972 . 146 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Beta-hidroksitriptamini - sinteza i opći metabolizam u sisavaca : by Plavšić, Vesna Publication: Zagreb : Vesna Plavšić, 1974 . 80 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-186/D1] (1), Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.