Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Dinamika obraštajnih zajednica na kamenicama(Ostrea edulis L.) i dagnjama(Mytilus galloprovincialis Lmk.) : by Igić, Ljubimka Publication: Zagreb : Ljubimka Igić, 1975 . 727 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Studij adsorpcija adenin nukleotida u mećufazi otopina - živina elektroda : by Krznarić, Damir Publication: Zagreb : Damir Krznarić, 1977 . 139 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Renormalizacija operatora u neabelovskim teorijama i primjena u slabim mećudjelovanjima : by Galić, Hrvoje Publication: Zagreb : Hrvoje Galić, 1977 . 57 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Nesačuvanje pariteta u barionsko-mezonskom međudjelovanju u kvarkovskim modelima : by Guberina, Branko Publication: Zagreb : Branko Guberina, 1977 . 100 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Suche nach hochangeregten Zustaenden hoher Symmetrie in 8Be : by Čaplar, Roman Publication: Heidelberg : Roman Čaplar, 1977 . 83 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
O peptidoglikanskim strukturama biotin-ovisnog mutanta Brevibacterium divaricatum : by Valinger - Kapraljević, Zdenka Publication: Zagreb : Zdenka Valinger - Kapraljević, 1978 . 129 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Kombinirana primjena kemoterapeutika i nespecifične imunostimulacije u liječenju miševa s malignim tumorima : by Pavelić, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Pavelić, 1978 . 152 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Istraživanja mehanizma emisije više čestica u nuklearnim reakcijama; primjena na reakcije tipa (n, 2n) : by Holub, Elizabeta Publication: Zagreb : Elizabeta Holub, 1979 . 140 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Vektorske čestice i nrušenje prostornog pariteta u unificiranim baždarnim teorijama slabe elektromagnetske i jake interakcije : by Picek, Ivica Publication: Zagreb : Ivica Picek, 1980 . 87 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Metoda miješanja kompleksnih konfiguracija u opisu elektronske strukture molekula : by Pavlović, Milica Publication: Zagreb : Milica Pavlović, 1981 . 90 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj površinski aktivnih tvari na elektrokemijske procese kadmija (II) na živinoj elektrodi : by Kozarac, Zlatica Publication: Zagreb : Zlatica Kozarac, 1980 . 140 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Raman spketroskopija Ag8W4O16 komponente superionskog sistema AgI + Ag8W4O16 : by Turković, Aleksandra Publication: Zagreb : Aleksandra Turković, 1980 . 144 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Metabolizam nekih prekancerogena u jetri šarana : by Protić, Miroslava Publication: Zagreb : Miroslava Protić, 1981 . 147 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Spontano lomljene simetrije u teorijama velikog ujedinjenja i fenomenološke posljedice : by Meljanac, Stjepan Publication: Zagreb : Stjepan Meljanac, 1982 . 86 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Proučavanje spinskih parametara u sudarima protona s protonima na srednjim energijama : by Švarc, Alfred Publication: Zagreb : Alfred Švarc, 1981 . 97 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Djelovanje brzih neutrona na animalne stanice u kulturi : by Osmak, Maja Publication: Zagreb : Maja Osmak, 1982 . 126 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Proučavanje duboko neelastičnih sudara hadrona sa hadronom pomoću kalorimetra : by Vranić, Danilo Publication: Zagreb : Danilo Vranić, 1982 . 82 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Širenje rezonantnih linija u parama alkalijskih mješavina : by Vadla, čedomil Publication: Zagreb : čedomil Vadla, 1982 . 53 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Semisintetske modifikacije molekule insulina : by Mulac - Jeričević, Biserka Publication: Zagreb : Biserka Mulac - Jeričević, 1983 . 150 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Dinamička svojstva površinskih filmova na granici faza more/atmosfera : by Dragčević, Đurđica Publication: Zagreb : Đurđica Dragčević, 1983 . 256 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.