Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Kinetika, mehanizam i stereokemija supstitucija na kompleksima kobalta oktaedralne konfiguracije : by Orhanović, Mato Publication: Zagreb : Mato Orhanović, 1963 . 92 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Studij poremećaja biosinteze deoksiribonukleinske kiseline nakon x-zračenja : by Kućan, Željko Publication: Zagreb : Željko Kućan, 1964 . 95 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Uzimanje fazne informacije iz sinusnog vala uz primjenu povratne veze : by Cucančić, Ladislav Publication: Zagreb : Ladislav Cucančić, 1964 . 86 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Square wave polarografsko ponašanje urana (VI) i bakra (II) u vodenim otopinama acetilacetona : by Jeftić, Ljubomir Publication: Zagreb : Ljubomir Jeftić, 1964 . 112 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sinteza i solvoliza specifično deuteriranih klorida : by Belanić - Lipovac, Vaskresenija Publication: Zagreb : Vaskresenija Belanić - Lipovac, 1964 . 108 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Primjena radionuklida kod istraživanja fizičko kemijskih ossebina sistema kruto-tekuće : by Despotović, Radoslav Publication: Zagreb : Radoslav Despotović, 1964 . 179 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
(n,p) i (n,d) reakcije na nekim lakim, srednjim i teškim atomskim jezgrama : by Paić, Guy Publication: Zagreb : Guy Paić, 1964 . 80 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Određivanje sastava i stabilnosti kompleksnih spojeva torija s organskim dikarbonskim kiselinama metodom taloženja : by Bilinski - Matošić, Halka Publication: Zagreb : Halka Bilinski - Matošić, 1964 . 112 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Određivanje konstanti stabilnosti metalnih kompleksa u vodenim otopinama : by Petek, Milica Publication: Zagreb : Milica Petek, 1964 . 134 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Učinak injekcije antiserumskih antitijela u štakora : by Dekaris, Dragan Publication: Zagreb : Dragan Dekaris, 1964 . 136 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Učinak ubrizgavanja mišjih limfoidnih stanica f1 hibrida u miševa roditeljskih sojeva nakon subletalnog i letalnog zračenja : by Matošić, Miloje Publication: Zagreb : Miloje Matošić, 1964 . 140 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studije helatnih agensa iz reda poliamin-poiloctenih kiselina : by Zupanc, Štefan Publication: Zagreb : Štefan Zupanc, 1964 . 134 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Raspršenje brzih neutrona na jezgru c12 : by Turk, Milica Publication: Zagreb : Milica Turk, 1964 . 96 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj rendgenskog zračenja na biosintezu i metabolizam 5-hidroksitriptamina u mozgu eksperimentalnih životinja : by Palaić, Đuro Publication: Zagreb : Đuro Palaić, 1964 . 102 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Prilog poznavanju s- i N - supstituiranih tioamida : by Stojanac, Nada Publication: Zagreb : Nada Stojanac, 1964 . 188 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Teorija raspršenja na jako singularnim odbojnim potencijalima : by Limić, Nedžad Publication: Zagreb : Nedžad Limić, 1963 . 74 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj primjesa na rast i svojstva monokristala Seignetteove soli : by Topić, Mladen Publication: Zagreb : Mladen Topić, 1964 . 163 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Impulsna pojačala s povratnom vezom i monotonim odzivom : by Babić, Hrvoje Publication: Zagreb : Hrvoje Babić, 1964 . 119 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
(n, alfa) reakcije na teškim jezgrama : by Kulišić, Petar Publication: Zagreb : Petar Kulišić, 1965 . 71 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
O strukturi višečestičnih spektara jezgri : by Šips, Leopold Publication: Zagreb : Leopold Šips, 1964 . 69 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.