Your search returned 578 results. Subscribe to this search

|
Izolacija i identifikacija radioaktivnih metabolita markiranog 5-hidroksitriptamina (serotonina) : by Iskrić, Sonja Publication: Zagreb : Sonja Iskrić, 1962 . 97 str. : 30 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Prilog poznavanju metabolizma nekih derivata triptamina : by Kveder, Sergije Publication: Zagreb : Sergije Kveder, 1962 . 66 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-48/D1] (1), Checked out (1),
Transmetilacija i metabolizam gama -S-metil 14C-amino maslačnih kiselina u duhanu (nicotiana rustica) : by Ladešić, Branko Publication: Zagreb : Branko Ladešić, 1962 . 89 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Koherentna detekcija električkih signala : by Leskovar, Branko Publication: Zagreb : Branko Leskovar, 1963 . 94 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Rendgenografska strukturna naliza nekih živa(II)sulfata : by Bonefačić, Antun Publication: Zagreb : Antun Bonefačić, 1963 . 99 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Restauracija radiooštećenja animalnih stanica u kulturi : by Petrović, Danilo Publication: Zagreb : Danilo Petrović, 1963 . 110 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Djelovanje frakcioniranih doza X-zračenja na rast i preživljenje animalnih stanica u kulturi : by Han, Antun Publication: Zagreb : Antun Han, 1963 . 99 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij neklasižnih međuprodukata tipa karbonium iona pomoću izotopa vodika : by Nikoletić - Valenteković, Marija Publication: Zagreb : Marija Nikoletić - Valenteković, 1963 . 74 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij kinetike inkorporacije markiranih prekurzora u nukleinskse kiseline animalnih stanica u kulturi iza raznif doza X-zračenja : by Brdar, Branko Publication: Zagreb : Branko Brdar, 1963 . 143 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-55/D1] (1), Checked out (1),
Induciranje specifične imunološke tolerancije uštrcavanjem limfoidnih stanica F1 hibrida u životinje roditeljskog soja : by Silobrčić, Vlatko Publication: Zagreb : Vlatko Silobrčić, 1963 . 91 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Trodimenzionalni prikaz precipitacije nekih teško topljivih karbonata : by Fueredi, Helga Publication: Zagreb : Helga Fueredi, 1963 . 163 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Prilog teoriji kolektivnog gibanja elektrona i iona u metalima : by Šips, Vladimir Publication: Zagreb : Vladimir Šips, 1963 . 128 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Prilog poznavanju tioamida aminokarbonskih kiselina : by Jakopčić, Krešimir Publication: Zagreb : Krešimir Jakopčić, 1963 . 143 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-61/D1] (1), Checked out (1),
Prilog poznavanju reakcije tercijarnih amina i kvarternih amonijevih soli s alkil halidima : by Bilović, Danica Publication: Zagreb : Danica Bilović, 1963 . 148 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Izotopski efekt dušika-15 i sekundarni deuterijski izotopski efekt kod reakcije amonijske soli s lužinom : by Klasinc, Leo Publication: Zagreb : Leo Klasinc, 1963 . 84 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Termionska dioda i trioda kao logaritamski element : by Rabuzin, Tomo Publication: Zagreb : Tomo Rabuzin, 1963 . 53 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-64/D1] (1), Checked out (1),
Sinteza čistih silicida i borida teških metala : by Ban, Zvonimir Publication: Zagreb : Zvonimir Ban, 1963 . 105 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Trokomponentni sistemi urana, torija, molibdena i silicija : by Sikirica, Milan Publication: Zagreb : Milan Sikirica, 1963 . 99 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Stabilnost oscilatora lod statičkih i stacioniranih promjena radne tačke : by Mutabžija, Ranko Publication: Zagreb : Ranko Mutabžija, 1963 . 128 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sinteza nekih biološki interesantnih indolskih spojeva modifikacijom metode E. Fischera : by Desaty, Darko Publication: Zagreb : Darko Desaty, 1963 . 112 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.