Your search returned 541 results. Subscribe to this search

|
Struktura i homogenost matrice prirodnog kaučuka i sintetičkih poliizoprena : by Marinović, Tatjana Publication: Zagreb : Tatjana Marinović, 1986 . 118 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Konformacijske analize polifunkcionalnih cikloheksakarboksilnih kiselina i sinteze 3-azabiciklononanona : by Makarević, Janja Publication: Zagreb : Janja Makarević, 1986 . 184 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Dvostruko unutrašnje zakočno zračenje u raspadu 131Cs uhvatom elektrona : by Orlić, Nada Publication: Zagreb : Nada Orlić, 1986 . 81 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Razvoj i morfologija sunčevih bljeskova: odraz raznovrsnosti osnovnih fizikalnih procesa : by Vršnak, Bojan Publication: Zagreb : Bojan Vršnak, 1987 . 153 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Strukturirani kontinuumi u spektrima dvoatomskih alkalijskih molekula : by Milošević, Slobodan Publication: Zagreb : Slobodan Milošević, 1986 . 101 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Faze u sistemu Ca2SiO4 - Ba2SiO4 i njihova vezivna svojstva : by Halle, Radovan Publication: Zagreb : Radovan Halle, 1986 . 104 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Algoritmi dijeljenja u rezidualnom brojevnom sustavu : by Gamberger, Dragan Publication: Zagreb : Dragan Gamberger, 1986 . 108 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Proučavanje dinamike spinskih sistema metodom dvostruke modulacije u elektronskoj spinskoj rezonanciji : by Perić, Miroslav Publication: Zagreb : Miroslav Perić, 1987 . 118 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Vibracijski spektri, valentno polje i dinamika organskih molekula tipa C6H5 - Z - C6H5 : by Baranović, Goran Publication: Zagreb : Goran Baranović, 1987 . 319 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Taloženje i topljivost mokraćne kiseline te natrij i kalcij urata : by Babić - Ivančić, Vesna Publication: Zagreb : Vesna Babić - Ivančić, 1987 . 115 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Biogeokemijsko ponašanje i alkilfenolpoliestoksilata u prirodnim i otpadnim vodama : by Ahel, Marijan Publication: Zagreb : Marijan Ahel, 1987 . 199 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Raspodjela Cu, Pb, Zn i Cd između dagnji, kamenica i vode Limskog kanala : by Martinčić, Darko Publication: Zagreb : Darko Martinčić, 1987 . 373 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Istraživanje interakcije bakar(II)-iona, organske tvari i raznih površina u kloridnim otopinama i u morskoj vodi : by Plavšić, Marta Publication: Zagreb : Marta Plavšić, 1987 . 146 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Karakterizacija citokrom P-450 monooksigenaza u rakovice Maja crispata : by Batel, Renato Publication: Zagreb : Renato Batel, 1987 . 72 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-274/R] (1), Checked out (1),
Nuklearne reakcije s neutronima energije 14.4 MeV na lakim jezgrama : by Valković, Vladivoj Publication: Zagreb : Vladivoj Valković, 1964 . 80 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Transfer reakcije na lakim jezgrama : by Miljanić, Đuro Publication: Zagreb : Đuro Miljanić, 1970 . 121 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Amplitudna analiza statističkih raspodijeljenih impulsa : by Souček, Branko Publication: Zagreb : Branko Souček, 1962 . 96 str. : 24 cm. Availability: No items available:
Električna vodljivost nekih AI2BVI poluvodiča nestehiometrijskog sastava : by Ogorelec, Zvonimir Publication: Zagreb : Zvonimir Ogorelec, 1966 . 141 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ekstrakcija željeza(III) i zlata(III) s izopropilnim eterom : by Maljković, Darko Publication: Zagreb : Darko Maljković, 1975 . 164 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.