Your search returned 541 results. Subscribe to this search

|
Istraživanje utjecaja malih količina nemetala na stabilizaciju kubične plošno-centrirane modifikacije urana : by Tudja, Marijan Publication: Zagreb : Marijan Tudja, 1974 . 166 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Sinteza peptida kao modela peptiskih jedinica u peptidoglikanu : by Goleš, Dako Publication: Zagreb : Dako Goleš, 1974 . 127 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ovisnost seroloških svojstava antieritorcitinih protutijela o njihovim fizičko-kemijskim karakteristikama eritrocitnih antigena : by Kaštelan, Marija Publication: Zagreb : Marija Kaštelan, 1974 . 110 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ciklička kronopotenciometrija elektrokemijskih reakcija vezanih za kemijske reakcije višeg reda : by Vuković, Marijan Publication: Zagreb : Marijan Vuković, 1974 . 104 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Oksidacijsko-redukcijski procesi i ravnoteže uranovih iona u vodenim otopinama : by Sipos, Laszlo Publication: Zagreb : Laszlo Sipos, 1974 . 170 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Međudjelovanje nabijsnih čestica s površinskim polaritonima : by Tomaš, Marin Slobodan Publication: Zagreb : Marin Slobodan Tomaš, 1975 . 101 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Radioliza etanolskih otopina klorbenzena : by Ražem, Dušan Publication: Zagreb : Dušan Ražem, 1975 . 141 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Radiolitička oksidacija tioetera i organskih disulfida s hidroksil radikalima u vodenoj otopini : by Bonifačić, Marija Publication: Zagreb : Marija Bonifačić, 1975 . 116 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij metabolizma indolskih spojeva u višim biljkama : by Magnus, Volker Publication: Zagreb : Volker Magnus, 1975 . 111 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Mikrokalorimetrijsko ispitivanje procesa polimerizacije : by Barić, Marijan Publication: Zagreb : Marijan Barić, 1975 . 212 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Primjena cikličke kronopotenciometrije u proučavanju elektrokemijskih reakcija : by Čukman, Dunja Publication: Zagreb : Dunja Čukman, 1975 . 81 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Metabolizam pirimidinskih baza u enterobakterijama : by Šimaga, Šumski Publication: Zagreb : Šumski Šimaga, 1976 . 107 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ispitivanje receptora za imunoglobulin, komplement i ovčje eritrocite, te tumorskih antigena na normalnim i malignim stanicama periferne krvi... : by Gabrilovac , Jelka Publication: Zagreb : Jelka Gabrilovac , 1976 . 186 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Studij subsistema precipitacionog procesa pomoću intermediarnih iona i molekula na sistemima argentum halogenida : by Čebulc, Marija Publication: Zagreb : Marija Čebulc, 1976 . 149 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Kinetika i mehanizam reakcija vanadija(II), vanadija(III) i titana(III) s nekim oksidima : by Bakač, Andreja Publication: Zagreb : Andreja Bakač, 1976 . 99 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Nastajanje i transformacija amorfnog kalcij-fosfata u elektrolitnim otopinama : by Brečević, Ljerka Publication: Zagreb : Ljerka Brečević, 1976 . 147 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Kinetika taloženja kalcij-hidrogenfosfat-dihidrata : by Purgarić, Branislav Publication: Zagreb : Branislav Purgarić, 1976 . 212 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Lecithin's role in maintaining the structure and function of eucaryoticcell membranes : by Juretić, Davor Publication: Davor Juretić, . 120 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ovisnost repopulacije hemopoetskog tkiva ozračenih miševa o funkciji imunološkog aparata : by Plavljanić, Đuro Publication: Zagreb : Đuro Plavljanić, 1976 . 145 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.