Your search returned 541 results. Subscribe to this search

|
Ekološka i fiziološka ispitivanja na bentonskim morskim algama u okolici Rovinja : by Rudnički - Zavodnik, Nevenka Publication: Zagreb-Rovinj : Nevenka Rudnički - Zavodnik, 1971 . 159 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Log in to add tags. Add to cart
Mjerenje niskih energija i niskih radioaktivnosti plinskim proporcionalnim brojačem : by Breyer, Branko Publication: Zagreb : Branko Breyer, 1971 . 94 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Vibracione jezgre u semimikroskopskom modelu : by Lopac, Vjera Publication: Zagreb : Vjera Lopac, 1971 . 188 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Biološka i ekološka istraživanja dagnji Mytilusedulis linne i Mytilus galloprovincialis lamarck u prirodnim i laboratorijskim uvjetima : by Hrs - Brenko, Mirjana Publication: Zagreb : Mirjana Hrs - Brenko, 1971 . 148 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sinteza i ispitivanje tankih slojeva spojeva indija i selena : by Peršin, Mirjana Publication: Zagreb : Mirjana Peršin, 1971 . 75 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Smjer protoniranja substituiranih fenola i alkilfenil etera u SbF5/HSO3F : by Eckert - Maksić, Mirjana Publication: Zagreb : Mirjana Eckert - Maksić, 1972 . 139 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (2),
Mjerenje slabih magnetskih polja dinamičkom polarizacijom protona : by Hrvoić, Ivan Publication: Zagreb : Ivan Hrvoić, 1972 . 145 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ispitivanje nuklearnih teakcija p+11B=3alfa i d+7Li=2alfa+n kod niskih energija : by Hudomalj , Jožica Publication: Zagreb : Jožica Hudomalj , 1971 . 108 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Odnos strukture i reaktivnost. Azidni test kao kriterij stabilnosti karbonium iona : by Kocijančić - Kovačević, Darinka Publication: Zagreb : Darinka Kocijančić - Kovačević, 1972 . 129 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Osjetljivost i frekvencijska stabilnost apsorpcionog detektora nuklearne magnetske rezonancije : by Petrinović, Marko Publication: Zagreb : Marko Petrinović, 1972 . 110 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Registracija vremesnkiih intervala nestacioniranog Poissonovog procesa : by Jović, Franjo Publication: Zagreb : Franjo Jović, 1972 . 122 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Utjecaj iona kalcija i magnezija na oslobađenje acetilkolina u kori velikog mozga : by Bjegović, Milica Publication: Zagreb : Milica Bjegović, 1972 . 138 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Sinteze glukuronskih estera aminokiselina : by Roglić, Goran Publication: Zagreb : Goran Roglić, 1972 . 80 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Spinske interakcije u ozračenim pirimidinskim monokristalima : by Dulčić, Antonije Publication: Zagreb : Antonije Dulčić, 1973 . 113 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Mogućnosti višestruke detekcije u interpretaciji plinskih kromatograma s nerazlučenim krivuljama eluiranja : by Ostojić, Nedjeljko Publication: Zagreb : Nedjeljko Ostojić, 1973 . 162 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-180/D1] (1), Checked out (1),
Doprinos poznavanju mehanizma razgradnje deoksiribonukleinske kiseline u ozračenim bakterijama : by Vuković - Nagy, Biserka Publication: Zagreb : Biserka Vuković - Nagy, 1973 . 86 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-181/D1] (1), Checked out (1),
Istraživanja topoloških svojstava konjugiranih ugljikovodika : by Gutman, Ivan Publication: Zagreb : Ivan Gutman, 1973 . 121 str. : 24 cm. Availability: Items available: Knjižnica Instituta Ruđer Bošković [D-182/D1] (1), Checked out (1),
Ispitivanje elektrodnih procesa na živi u vodenim otopinama kadmija(II) i kompleksona tipa EDTA : by Herenda - Raspor, Biserka Publication: Zagreb : Biserka Herenda - Raspor, 1974 . 262 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),
Ispitivanje pojava na granici faza kruto-tekuće : by Hus, Mihovil Publication: Zagreb : Mihovil Hus, 1974 . 118 str. : 24 cm. Availability: No items available: Checked out (1),

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.