Gill, H. V.

Roger Boscovich [1711-1787] : forerunner of modern physical theories / by H. V, Gill. - Dublin : M. H. Gill and Son, 1941. - xviii, 76 str., (3) lista s tablama : ilustr. ; 23 cm.

Rudjer Boskovic --

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.