Szabo, Attila

Modern quantum chemistry : introduction to advanced electronic structure theory / Attila Szabo and Neil S. Ostlund. - - Mineola, N.Y. : Dover, 1996. - XIV, 466 str. : ilustr. ; 22 cm.

Reprint izdanja iz 1989, McGraw Hill.

Bibliografija.

0486691861

quantum chemistry -- linear algebra -- the Hartree-Fock approximation -- many-body perturbation theory -- Gaussians --

541.2:530.145

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.