Društveni značaj genske tehnologije / uredili Darko Polšek, Krešimir Pavelić. - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 1999. - 355 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici ; ; knj. 8)

Bibliografija.

9536666065

genetic -- society -- technology --

577.21:614.253

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.