Jeftić, Ljubomir

Square wave polarografija metalnih acetilacetonata - uranil acetilacetonat : magistarski rad / Ljubomir Jeftić. - Zagreb : Jeftić, Ljubomir , 1963. - 62 str. : ilustr : 30 cm.

Magistarski rad.

Kazalo. Bibliografija.

square wave polarography -- metal acetylacetonate -- uranyl acetylacetonate --

543

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.