Hamer, Bojan

Primjena bakterijskog SOS/umu testa u procjeni genotoksičnog djelovanja smjesa zagađivala i modelnih spojeva : magistarski rad / Bojan Hamer. - Zagreb : Hamer, Bojan , 1997. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm.

Magistarski rad.

Kazalo.

SOS/umu-test -- genotoxic activity -- pollution mixtures -- filamentous bacteria --

579.2

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.