Barić, Danijela

Korelacijska energija pi-elektrona planarnih molekula : magistarski rad / Danijela Barić ; mentor Zvonimir Maksić. - - Zagreb : Barić, Danijela, 2002. - VI, 60 str. : ilustr. ; 30 cm.Bibliografija: str. 55-58. - Kazalo.

dynamical correlation energy -- nanodynamical correlation energy -- additivity -- extrapolation --

54

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.