Ferle-Vidović, Ana

Studij restaurativnog djelovanja prekurzora deoksiribonukleisnke kiseline na zračene animalne stanice u kulturi : magistarski rad / Ferle-Vidović, Ana. - Zagreb : Ana Ferle-Vidović, 1965. - 43 str. : ilustr : 24 cm.

magistarski rad

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.