Jovanović, Veljko

Preparativna kontinuirana elektroforetska separacija radio-nuklida i komponenata ciklotronskih meta u oksalatnom mediju : magistarski rad / Jovanović, Veljko. - Zagreb : Veljko Jovanović, 1965. - 88 str. : ilustr : 24 cm.

magistarski rad

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.