Biliškov, Nikola

Struktura i dinamika binarnih tekućih smjesa vode s formamidom, N-metilformamidom i N,N-dimetilformamidom : doktorska disertacija / Biliškov, Nikola. - Zagreb : Nikola Biliškov, 2009. - 152, XLVI, str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.