Plavšić, Vesna

Beta-hidroksitriptamini - sinteza i opći metabolizam u sisavaca : doktorska disertacija / Plavšić, Vesna. - Zagreb : Vesna Plavšić, 1974. - 80 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.