Peričić, Danka

Metaboliti serotonina i kateholamina u urinu bolesnika liječenih zračenjem : doktorska disertacija / Peričić, Danka. - Zagreb : Danka Peričić, 1972. - 96 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.