Lucu, čedomil

Utjecaj promjena saliniteta morskse vode na ionsku regulaciju natrija i potrošnju kisika u raka Carcinus mediterraneus CZRN : doktorska disertacija / Lucu, čedomil. - Rovinj -Ljubljana : čedomil Lucu, 1967. - 74 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.