Turjak - Zebić, Vera

Kemija i stereokemija tetrahidroindazolom karbonskih kiselina i njihove sposobnosti kompleksiranja : doktorska disertacija / Turjak - Zebić, Vera. - Zagreb : Vera Turjak - Zebić, 1967. - 176 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.