Vitale, Ljubinka

Prilog poznavanju mehanizma oksidacije jantarne kiseline katalizirane dehidrogenazom jantarne kiseline : doktorska disertacija / Vitale, Ljubinka. - Zagreb : Ljubinka Vitale, 1967. - 101 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.