Sevdić, Drinka

Ekstrakcija niobija i tantala sa N-supstituiranim visokomolekularnim aminima : doktorska disertacija / Sevdić, Drinka. - Zagreb : Drinka Sevdić, 1967. - 90 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.