Palaić, Đuro

Utjecaj rendgenskog zračenja na biosintezu i metabolizam 5-hidroksitriptamina u mozgu eksperimentalnih životinja : doktorska disertacija / Palaić, Đuro. - Zagreb : Đuro Palaić, 1964. - 102 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.