Matošić, Miloje

Učinak ubrizgavanja mišjih limfoidnih stanica f1 hibrida u miševa roditeljskih sojeva nakon subletalnog i letalnog zračenja : doktorska disertacija / Matošić, Miloje. - Zagreb : Miloje Matošić, 1964. - 140 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.