Despotović, Radoslav

Primjena radionuklida kod istraživanja fizičko kemijskih ossebina sistema kruto-tekuće : doktorska disertacija / Despotović, Radoslav. - Zagreb : Radoslav Despotović, 1964. - 179 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.