Varga, Lidija

Sinteze N-glikokonjugata (Leu5) enkefalina, endogenog opioidnog pentapeptida : doktorska disertacija / Varga, Lidija. - Zagreb : Lidija Varga, 1990. - 145 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.