Tomaić, Jadranka

Interakcije heterodisperzne organske tvari prirodnih voda sa živinom elektrodom : doktorska disertacija / Tomaić, Jadranka. - Zagreb : Jadranka Tomaić, 1990. - 123 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.