Mlakar, Marina

Sinergetska adsorpcija miješanih uran (VI) kompleksa na živinoj elektrodi : doktorska disertacija / Mlakar, Marina. - Zagreb : Marina Mlakar, 1988. - 154 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.