Konrad - Jakovac, Zdenka

Kontinuirana elektroforetska separacija radioaktivnih rijetkih zemlja : doktorska disertacija / Konrad - Jakovac, Zdenka. - Zagreb : Zdenka Konrad - Jakovac, 1962. - 125 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.