Colombo, Lidija

Analiza vibracionih spektara konkristala antracena i paratoluidina : doktorska disertacija / Colombo, Lidija. - Zagreb : Lidija Colombo, 1961. - 130 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.