Ries - Lešić, Blanka

Parcijalna sinteza ceramida i ceramidskih estera cerbrinskog reda : doktorska disertacija / Ries - Lešić, Blanka. - Zagreb : Blanka Ries - Lešić, 1960. - 95 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.