Pučar, Zvonimir

Elektroforetska pokretljivost kompleksa metala u poroznom adsorbensu : doktorska disertacija / Pučar, Zvonimir. - Zagreb : Zvonimir Pučar, 1959. - 78 str. : ilustr : 24 cm.

doktorska disertacija

Bibliografija.

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.