Duraković, Senadin

Uvod u opću mikrobiologiju / Senadin Duraković i Sulejman Redžepović. knj. 1. - Zagreb : Kugler, 2002. - 665 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Kazalo.

9537027007

microbiology -- textbook --

579(075.8)

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.