Gasiorowicz, Stephen

Quantum physics / Stephen Gasiorowicz. - New York [etc.] : John Wiley and Sons, cop. 1974. - XIII, 514 str. : ilustr. ; 24 cm.

Bibliografija: str. 501-505.

047129280X

quantum physics --

530.145

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.