Paić, Valerija

Osnove radijacione dozimetrije i zaštite od zračenja / Valerija Paić, Guy Paić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1968. - 228 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

Bibliografija.

radiology -- protection of the skin --

539.12.08:614.898.5:541.28:614.838

© Knjižnica Instituta Ruđer Bošković 2011. Kontaktirajte nas putem e-pošte, na telefon +38514561043, ili osobno u Knjižnici IRB-a.